"Věci se urovnají“
Video instalace
Galerie Aula - Brno

Zkoumání emocionální automanipulace diváka ve vyhodnocování určitých situací. Divák je nejdříve seznámen s video projekcí a následně vše přehodnocuje na základě textového doprovodu./viz. video příloha/
"Things are settled"
Video installation
Aula Gallery - Brno

Exploring the emotional auto-manipulation of viewer in the assessment of certain situations. The viewer is first acquainted with video projections and subsequently re-evaluated based on accompanying text./see video attachment