Veřejně prospěšný umělec
Performance Společně se Zdneňkem Svejkovským jsme se pokusili o absurdní gesto pomoci. Odhrabávali jsme listí z cest v příměstském lese. Lesní cesty však nebyly tímto způsobem nikdy udržovány a tak naše pomoc vyvolala opačný efekt. Lidé se těmto cestám vyhýbali.
Publicly beneficial artist
Performance We tried to do absurd gesture using help together with Zdeněk Svejkovsky. We were racking leaves from the paths in the urban forest. Forest roads have not been maintained ever this way so our help created the opposite effect. People avoid these routes

http://jiriholzel.cz/files/gimgs/th-22_verejne.jpg