Chvilková reinkarnace
Interaktivní instalace
Křesťanský festival „Pod jedním nebem“

Ironická kritika netolerance a radikálnosti v náboženství. Pokud vstoupil divák do dveří, dveře se otevřely a „moře“ se rozestoupilo. Radikalita je znázorněna delfínem, který se také rozestoupí ve dví.
Momentary reincarnation
Interactive installation
The Christian festival "Under the same sky"

Ironic criticism of intolerance and radicalism in the religion. If the viewer entered the door, the door opened and "sea" parted. Radicality is shown by dolphin, which also parted in two.