Nesahat!(2010)
Interaktivní instalace
Klauzurní práce

V místnosti visí křišťálový lustr. Od lustru vede kabel do prostoru k divákům, na jehož konci je tlačítko a varovná cedule s nápisem „Nesahat“. Prostřednictvím této zdánlivě nezajímavé instalace jsem zkoumal, jakým způsobem zareaguje divák na výstrahu, zda se podvolí zvědavosti a tlačítko aktivuje, popřípadě jak se následně vypořádá se svou zodpovědností? Po zmáčknutí tlačítka se lustr uvolní a spadne na zem.
Do not touch! (2010)
Interactive installation
Final work

In the room hangs a crystal chandelier. From the chandelier leads cable to the space designated for viewers. At the end of the cable is a button and warning sign that says "Do not touch". I examined through this seemingly uninteresting installation how the audience will react to the warning. If they submit to curiosity and they activate the button and then how to deal with their responsibility? After pressing the button, the chandelier is released and falls to the ground