Příprava k biřmování
Instalace
Křesťanský festival „Pod jedním nebem“

Kritika nekompromisní a manipulativní náboženské nauky. Chleba odkazuje k tradici těla božího, který je nakrájen na tzv. „andělíčky“ a zároveň zbaven kůrky na podbízivě malé a chutné kousky.
Preparing for Confirmation
Installation
The Christian festival "Under the same sky"

Criticism of uncompromising and manipulative religious doctrine.
Bread refers to the tradition of the body of God. It is cut into so-called "angels" and also stripped of crust to small, pandering and tasty bits

http://jiriholzel.cz/files/gimgs/th-18_DSC_0203.jpg