Chci pro tebe to nejelepší“
Instalace
Bakalářská práce

V této práci se zabývám pocitem vděčnosti, citovým vězněním a schopností vlastního rozhodování. Narážím na lidskou tendenci autoritativního řešení určitých situací s „dobrým úmyslem“. Jedná se o pokoj, který je vybaven všemi potřebnými věcmi k pobytu, avšak celý prostor působí značně chladně a odosobněně. Pokud divák vstoupí do místnosti, dveře se za ním automaticky zavřou a on zůstane v místnosti uvězněn.
"I want the best for you"
Installation
Bachelor work

I deal in this work with the feeling of gratitude, emotional imprisonment and ability of our own decision process. I refer to the human tendency to authoritative solutions to certain situations with "good intentions." This is a room that is equipped with all necessary things to stay, but the whole area seems very cold and impersonal. If the viewer enters the room, the door automatically closes behind him and heremains trapped in the room