Bez názvu
Interaktivní instalace Úniková zóna
Galerie G99 Brno

Elektronický zámek na vstupních dveřích je nainstalován tak, aby působil jako součást našeho přirozeného prostředí. Pokud chceme vstoupit do místnosti za dveřmi, je nutno zodpovědět na sérii několika otázek. Otázky jsou kladeny nahlas a postupně víc a víc zasahují do soukromí diváka a gradují až k hranicím perverznosti. Mým cílem bylo zjistit, do jaké míry je divák ochoten posouvat hranice svého soukromí, za cílem vstupu do další místnosti.
Untitled
Interactive installation
Escape Zone - Gallery G99 Brno

Electronic lock on the front door is installed in a way it looks like part of our natural environment. If you want to enter the room behind the door, you must answer a series of questions. Questions are asked loud and gradually more and more into privacy of viewer and gradate to the borders of perversity. My goal was to determine the point to which the viewer is willing to push the boundaries of its privacy for the purpose of entering into the next room